Boran Yazılım / Senior Pyhton Developer

Tübitak projemizde görevlendirilmek üzere proje kapsamında 2 personel alımımız olacaktır. Tübitak Projesi : Anormallik Tespiti ve Verimlilik Analizleri ile Uyarı Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi

§ Veri Toplama Sistemi ve Analiz Veri Ambarı § Analiz Veri Yapılarının Standartların Oluşturulması § Entegrasyon Yönetim Ara Yüzü̈ (API) § Veri İzleme Algoritmaları § Verimlilik ve Performans Algoritmaları § Kullanım Eğilimleri ve Kaynak Kullanım Tespiti . § Anormallik Tespiti "Anomaly (Outlier) Detection” § Anormallik İzleme ve Takip Algoritmaları § Güvenlik, Kriter ve Anomaly Kural Tabloları § Verimlilik ve Performans Analizleri § Personel Kontrolü̈ ve Verimliliği § Akıllı Ürün Takip/Tedarik Zinciri Yönetimi § Uyarı Karar Destek Sistemi § Gelişmiş Dinamik Raporlama

Başvurmak için tıklayın